KLUB PRIJATELJA RTVNiM

Zekija Hrvić – Kanada / do 31.08.2019.

Enisa Ćorić – USA / do 08.11.2019

Alija Holandija – Holandija / do 10.12.2019.

Mihret Solo – BiH / do 22.11.2018.

Dina Saladinka – Austrija / do 15.01.2019.

Raza Krličević – BiH / do 22.02.2019.

Hasan Mularifović – BiH / do 22.02.2019.

Mirsada Husić – Austrija / do 08.03.2019.

Muhamed Alema Mehić – BiH / do 08.03.2019.

Suada Numanović – Njemačka / do 08.03.2019.